Contact
Links
Abbreviations
References

Bonedd y Saint

The Bonedd y Saint 'Descent of the Saints' is a list of pedigrees for notable early Medieval Brittonic saints. Numerous versions of the text exist dating from the 13th to the 18th century, each varying in detail. The one reproduced here is from the 13th century Peniarth MS 45, the earliest complete version of the text surviving to us.

The text has been given in its original Medieval Welsh, with some formatting changes to make it easier for the reader to understand. The subheadings are additions to divide the text and some alterations have been made to the order of entries in order to group them more clearly.

Bonhed Seint Kymry Yssyd Yma

Descendants of Cunedda Wledig

i. Dewi mab Sant mab Kedic m. Keredic m. Cuneda Wledic o Non verch Kynyr o Caer Gaỽch y vam.
ii. Dochvael m. Ithael m. Keredic m. Cuneda Wledic.
iii. Teilaỽ m. Essyllt m. Hidỽn Dỽn m. Keredic m. Cuneda Wledic.
iv. Avan Buellt m. Keredic m. Cuneda Wledic a Thecved verch Tegit Voel o Pe[n]llyn y vam
v. Gwynllen m. Kyngar m. Garthaỽc m. Keredic m. Cuneda Wledic.
vi Kynvelyn m. Bleidud m/ Meiraỽn m. Tybiaỽn m. Cuneda Wledic.
vii. Einawỽn Vrenhin yn Lleyn a Seiryol ym Pen[n] Mon a Meiryaỽn yn y cantref meib[y]on Ywein Danwyn m. Einaỽn Yrth m. Cuneda Wledic.
viii. Edern m. Beli m. Run m. Maelgỽn m. Catwallaỽn Llaỽhir m. Einaỽn Yrth m. Cuneda Wledic.
ix. Catwaladyr Vendigeit m. Catvan m. Jago m. Beli m. Run m. Maelgỽn m. Catwallaỽn Llaỽhir m. Einaỽn Yrth m. Cuneda Wledic
xli. Eurgein verch Vaelgỽn Gỽyned m. Catwallaỽn Llawir m. Einaỽn Yrth m. Cuneda Wledic.

Northern Pedigrees

x. Deinyol m. Dunaỽt Vỽrr m. Pabo Post Prydein a Dỽywei verch Leennaỽc y vam.
xi. Assa m. Sawyl Pen[n] Uchel m. Pabo Post Prydein a Gwenssaeth verch Rein o Rieinỽc y vam.
xii. Kyndeyrn Garthwys m. Ywein m. Uryen a Denyỽ verch Leỽdỽn Luydaỽc o Dinas Eidyn yn y gogled y vam.
xiii. Gorust m. Gweith Hengaer m. Uryen ac Euronỽy verch Clydno Eidyn y vam.
xiv. Cadell m. Uryen.
xv. Buan m. Ysgỽn m. Llywarch Hen.
xvi. Lleudaf yn Enlli a Baglaỽc y[n]g Coet Alun ac Eleri ym Pennant a Thegỽy a Thevriaỽc y[n]g Kredigyaỽn Is Coet meidbon Dingat m. Nud Hael m. Senyllt m. Kedic m. Dyvynwal Hen m. Idnyfet m. Maxen Wledic a Thenoi verch Leỽdỽn Luydaỽc o Dinas Eidyn yn y gogled y vam.
xxviii. Tessilyaỽ m. Brochvael Ysgithraỽc m. Kyngen m. Cadell Dyrnllỽch o Ardun verch Pabo Post Prydein y vam.
xxxvii. Elen Keinyat m. Alltu[d] Redegaỽc m. Cardudwys m. Kyngu m. Yspỽys m. Catdraỽt Calchvynyd a Thecnaỽ verch Teỽdỽr Maỽr y vam.
xxxviii. Elaeth Vren[in] m. Meuruc m. Idno ac O[nn]en Grec verch Wallaỽc m. Lleennaỽc y vam.
xl. Nidan y Mon m. Gỽrvyỽ m. Pasken m. Uryen.
xliii. Gwynyaỽc a Noethon meibon Gildas m. Caỽ.

Breton Pedigrees

xvii. Catvan Sant yn Enlli m. Eneas Ledewic o Lydaỽ a Gwen[n] Teir Bron verch Emyr Llydaỽ y vam.
xviii. Henwyn m. Gwyndaf Hen o Lydaỽ periglaỽr Catvan a'r seint a vu yn Enlli yn un oes ac wynt Kynan a Dochwy a Mael a Sulyen a Thanỽc ac Ethrias a Llywen a Llyvab a doethant gyt a Chatvan yr ynys hon.
  Henwyn son of Gwyndaf Hen of Brittany, Cadfan's priest, and the saints who were in Enlli (Bardsey Island) at the same time and they are: Cynan and Dochwy and Mael and Sulien and Tanog and Ethrias and Llywen and Llyfab, who came with Cadfan to this island.
xix. Padern m. Petrỽn m. Emyr Llydaỽ kevynderỽ y Catvan.
xx. Tedecho m. Annun Du m. Emyr Llydaỽ kevynderỽ y Catvan
xxi. Trunyaỽ m. Diỽng m. Emyr Llydaỽ kevynderỽ y Catvan.
xxii. Maeleris m. Gỽydno m. Emyr Llydaỽ kevynderỽ y Catvan
xxiii. Tegei Glassaỽc y Maes Llan a Therillo yn Ros meibyon Ithael o Lydaỽ a Llechit yn Arllechwed chwaer udunt.
  Tegei Glassog in Maesllan and Terillo in Rhos, sons of Ithael from Brittany, and Llechid in Arllechwedd their sister.
xlii. Llonyaỽ Llaỽhir m. Alan Ryrgan m. Emyr Llydaỽ.

Other Pedigrees

xxiv. Kybi m. Selyf m. Gereint m. Erbin m. Custen[n]in Corneu.
xxv. Padric m. Alvryt m. Goronỽy o Waredaỽc yn Arvon.
xxvi. Catvarch Sant yn Aberech yn Lleyn a Thangỽn yn Llangoet ym Mon a Maethlu y[n]g Carnedaỽr ym Mon meibon Caradaỽc Vreich Vras m. Llyr Marini.
xxvii. Cadỽc Sant m. Gwynlliỽ m. Gliỽys m. Tegit m. Cadell o Lancadỽc y[n]g Gwent.
xxix Llywelyn o'r Trallỽng m. Tegonỽy m. Teon m. Gwineu Deu Vreudwyt.
xxx. Gỽrnerth Sant m. Llywelyn o'r Trallỽng.
xxxi. Elhayarn y[n]g Kegitva ym Powys a Llỽchhayarn y[n]g Kedewein a Chynhayarn yn Eidonyd meibon Hygarvael m. Kyndrỽyn o Lystin Wynnan y[n]g Kereinaỽn.
xxxii. Gỽydvarch ym Meivot m. Alarus tywyssaỽc y Pỽyl
xxxiii. Styphan m. Mawan m. Kyngen m. Cadell Dyrnllỽch.
xxxiv. Tutclyt a Gynodyl a Meirin a Thutno a Senevyr meibon Seithernin Vrenhi[n] o Vaes Gwydno a oresgyn[ws] mor eu tir.
xxxv. Tyvrydaỽc y Mon a Teyrnaỽc yn Dyffryn Clỽyt a Thudur yn Darywein y[n]g Keveilaỽc brodyr oedynt, meibon Awystyl Gloff a Marcell eu chwaer a Thywanwed merch Amlaỽt Wledic eu mam.
  Tyfrydog in Môn (Anglesey) and Teyrnog in the valley of the Clwyd and Tudur in Darowen in Cyfeilliog were brothers, sons of Awystl Gloff, and Marchell their sister, and Tywanwedd daughter of Amlod Wledic their mother.
xxxvi. Keidaỽ m. Ynyr Gwent a Madrun merch Werthevyr Vendigeit y vam.
xxxix. Dyvnaỽc Sant m. Medraỽt m. Caỽrdaf m. Caradaỽc Vreichvras.
xliv. Gỽrhei m. Caỽ o Penystryweit yn Arỽystli.
xlv. Garmon m. Ridicus ac yn oes Gỽrtheyrn Gỽrtheneu y doeth y'r ynys hon. Ac o Ffreinc pan hanoed.
xlvi. Dona y Mon m. Selyf m. Kynan Garwyn m. Brochvael Ysgithraỽc m. Kyngen m. Cadell Dyrnllỽch m. Brutus m. Ruduedel Vrych.
xlvii. Eurdeyrn m. Gỽrtheyrn Gỽrtheneu
xlviii. Peblic Sant yn y Caer yn Arfon m. Maxen Wledic Amheraỽdyr Ruvein ac Helen verch Eudaf y vam.
  Saint Peblig in Caernarfon son of Maxen Wledig (Maximus), Roman Emperor, and Helen daughter of Eudaf his mother.

Yma y tervyna bonhed seint Kymry.
Here ends the descent of the saints of Wales.